Zákon o hazardních hrách

Zákon o hazardních hrách

Nový zákon o hazardních hrách nahradí  loterijní zákon od 1. ledna 2017.

Zákon o hazardních hrách 186/2016 Sb. Odkaz ZDE.

Na koho se zákon vztahuje?

Zákon o hazardu, přesněji Zákon č.186/2016 Sb. o hazardních hrách, se vztahuje na občany, kteří mají bydliště na území České republiky a firmy, které provozují hazardní hry na území České republiky.

V případě hazardní hry provozované dálkovým přístupem (internet) se považuje za firmu působící na území České republiky společnost, která obsahem stránek s nabídkou hazardních her i jen zčásti nebo zcela cílí na osoby s trvalým pobytem na území ČR.

Znaky působení na území ČR  je nabídka hazardních her v českém jazyce a umožňování hazardních her osobám s bydlištěm na území České republiky.

Nový zákon o hazardních hrách obsahuje  řadu preventivních opatření proti vzniku patologického hráčství. Uvádíme jejich přehled.

Snížení dostupnosti hazardních her:

Výherní automaty pouze v hernách  a kasinech

Herní zařízení bude možné provozovat pouze v hernách a kasinech, od 1.1. 2017 už nebude možné provozovat výherní automaty a ostatní herní zařízení (elektromechanické rulety, video loterijní terminály a další zařízení) v  takzvaném zvláštním režimu podle loterijního zákona. Zmizí automaty  z barů, bordelů, restauračních zařízení, čerpacích stanic, nákupních center  a dalších míst mimo herny
a kasina.

Herna nesmí být v provozu v době od 3:00 do 10:00 hodin.   /§ 67 Herna (3)/

V herně si tedy od ledna 2017 v době od 3:00 do 10:00  hazardní hry nezahrajete, toto omezení neplatí pro kasina. Aby byl omezen počet pseudokasin, tak nový zákon o hazardních hrách stanovuje: V kasinu musí být umožněna hra nejméně u 3 hracích stolů živé hry, a to po celou provozní dobu kasina. /§ 68 Kasino (4)/

Zákaz poskytování jakýchkoliv výhod při hazardní hře /§ 7 (3)/

V souvislosti s provozováním hazardní hry se provozovateli zakazuje poskytovat účastníkovi hazardní hry jakoukoli výhodu v podobě potravin, nápojů, tabákových výrobků nebo povzbuzujících látek.

Tedy žádné občerstvení a alkoholické nápoje v hernách a kasinech od 1.1.2017!

Opatření pro zodpovědné hraní (Hlava III)

Sebeomezující opatření:

Pro účast na  kursové  sázce,  totalizátorové hře,  bingu, technické hře a živé hře je provozovatel povinen účastníkovi hazardní hry nabídnout sebeomezující opatření.

Druhy sebeomezujících opatření:

U kursové sázky je provozovatel povinen umožnit účastníkovi hazardní hry nastavit si maximální výši:

 1. a) sázek za 1 den,
 2. b) sázek za 1 kalendářní měsíc,
 3. c) čisté prohry za 1 den,
 4. d) čisté prohry za 1 kalendářní měsíc.

U technické hry a internetové hry je provozovatel povinen umožnit účastníkovi hazardní hry nastavit si maximální:

 1. a) výši sázek za 1 den,
 2. b) výši sázek za 1 kalendářní měsíc,
 3. c) výši čisté prohry za 1 den,
 4. d) výši čisté prohry za 1 kalendářní měsíc,
 5. e) počet přihlášení do uživatelského konta za 1 kalendářní měsíc,
 6. f) dobu denního přihlášení na uživatelském kontu do jeho automatického odhlášení,
 7. g) dobu, po kterou účastníkovi hazardní hry nebude umožněno zúčastnit se hazardní hry u tohoto provozovatele po jeho odhlášení z uživatelského konta.

U binga a živé hry je provozovatel povinen umožnit účastníkovi hazardní hry nastavit si maximální:

 1. a) výši čisté prohry za 1 den,
 2. b) výši čisté prohry za 1 kalendářní měsíc,
 3. c) počet návštěv herního prostoru za 1 kalendářní měsíc.

Čistou prohrou se pro účely hazardních her rozumí částka představující rozdíl mezi úhrnem všech sázek sázejícího a všech výher a úhrnem všech proher v rámci daného druhu hazardní hry. Do čisté prohry se započítávají pouze sázky do hazardní hry, v níž se o výhře nebo prohře sázejícího rozhodne v období jednoho dne nebo jednoho kalendářního měsíce, pro které si sázející sebeomezující opatření stanovil.

Vyloučení z účasti na hazardní hře

Nově se od 1.1.2018 zavádí možnost vyloučit fyzické osoby z účasti na hazardní hře, k tomu slouží Rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách (§ 16).

Vyloučení z účasti na hazardních hrách může být dobrovolné, pokud o to fyzické osoba požádá, nebo bude do rejstříku  zapsána z některého z těchto důvodů:

pobírá dávky v hmotné nouzi

(Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.)

je u ní pravomocně zjištěn úpadek (osobní bankrot)

(Insolvenční zákon   č. 182/2006 Sb.)

bylo jí uloženo ochranné léčení spočívající v léčbě závislosti na hazardních hrách podle trestního zákoníku

(Trestní zákoník, § 99  Ochranné léčení)

bylo jí uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek podle zákona upravujícího trestní řízení

Osobu  zapsanou v rejstříku  vyloučených  osob nesmí  provozovatel  dále  vpustit do herny nebo  kasina

a nesmí jí umožnit zřídit nebo používat uživatelské konto (§ 17).

Jak se dostanu do rejstříku osob vyloučených z účasti na hazardních hrách?

Můžete se do rejstříku nechat zapsat dobrovolně (na vlastní žádost), například pokud máte pocit že vám účast na hazardních hrách způsobuje nepříjemnosti, nebo když to vyžaduje zařízení které vás přijalo do léčby  pro  patologické hráčství.

Jak se dostanu z rejstříku osob vyloučených z účasti na hazardních hrách?

Pokud jste se do rejstříku dostal na vlastní žádost, můžete o výmaz z rejstříku požádat nejdříve po  uplynutí jednoho roku od zápisu do rejstříku  /§ 16 (7)/.

Když jste byl do rejstříků zapsán podle některého ze zákonných důvodů, provede MF ČR výmaz z rejstříku neprodleně po pominutí důvodů pro zápis, u osob v insolvenčním řízení (osobním bankrotu) neprodleně po ukončení insolvenčního řízení /§ 16 (7)/.

Rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách je neveřejným informačním systémem veřejné  správy a slouží k zamezení přístupu vyloučených osob k hazardním hrám. Ministerstvo financí ČR zajistí provozovatelům hazardních her nepřetržitý dálkový přístup pouze s údaji, zda osoba je nebo není zapsána v rejstříku vyloučených osob.

Rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách není v žádném případě registrem patologických hráčů!

ZAPSÁNÍM DO REGISTRU OSOB SVOJI ZÁVISLOST NA HAZARDNÍ HŘE NEVYŘEŠÍTE!!!

Pouze vám to umožní snadnější abstinenci od hazardní hry. Závislost je jenom jedna, mohlo by se vám stát, že závislost na hazardní hře brzy vyměníte za závislost na alkoholu nebo nelegálních návykových látkách.

Dotazy k novému Zákonu o hazardních hrách, k  Zákonu o dani z hazardních her  a dalším zákonům které regulují  hazardní hry v České republice Vám zodpovíme na emailu:   info@neprohrajzivot.cz.

Andrea 22 let:

„Jela jsem si pro peníze za brigádu a požádala kamarádku aby mi v parku pohlídala dvouletou dceru, než si to vyřídím, že potom pudem pokecat na kafe. Ale jak jsem měla peníze a uviděla hernu, byl konec. Večer jsem tam potkala dealera a koupila si peří. Hrála jsem v kuse tři dny a na vše zapomněla, i na dceru. Teď jí hlídá můj táta a já nevím co budu dělat.“


Marcel, 29 let:

Byl jsem na dně, už mi v bance nechtěli půjčit a napadla mne šílená myšlenka, že někoho přepadnu. Čekal jsem v komerčce  a pozoroval lidi jak choděj k pokladně. Chtěl jsem jít za někým kdo si hodně vybral a přepadnout ho. Viděl jsem starýho dědu, jak si dává do obálky balík peněz a strká si to do kapsy u kabátu. Nenápadně jsem ho sledoval, pak  se přibližoval, že ho chytnu zezadu za krk, vyrvu mu to z kapsy a uteču. Strašně mi bušilo srdce, měl jsem strach. V poslední chvíli jelo v protisměru auto policajtů, já se děsně lekl  a začal utíkat pryč, nevšimli si mě. Teď mám za sebou ústavní léčbu na psychiatrii v Opavě, nehraju a řeším ty děsný průšvihy. Ale žena se sem mnou asi rozvede.