Informace o Life Atelier z.s.

Nezisková společnost Life Atelier z.s. poskytuje pomoc patologickým hráčům a jejich blízkým od roku 2015. Naše internetové stránky navštíví každý měsíc několik set návštěvníků a několik desítek z nich nás kontaktuje emailem nebo telefonem.

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Neshromažďujeme o klientech žádné osobní údaje. Pokud nějaké údaje získáváme, slouží výhradně pro potřeby statistiky a jsou anonymizovány.  Statistické údaje slouží pro přehled činnosti společnosti a pro vědecké účely.
Neposkytujeme informace o našich klientech třetím osobám.

Odbornost služeb je zajišťována adiktology, psychoterapeuty a psychology. Ti se řídí Doporučenými postupy psychiatrické péče vydanými Psychiatrickou společností ČLS JEP.

Na provoz Life Atelier z.s. můžete finančně přispět. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají  a také těm kteří pro nás pracují bez nároku na odměnu.

Božena, 47 let

Chvíli jsem žila s přítelem,  který byl moc milý a pozorný. Pak mi řekl, že má nějaké dluhy, prý někomu ručí za úvěr a jdou po něm vymahači. Já si vzala půjčku a těch 280 tisíc mu půjčila. Až později jsem se dozvěděla, že je patologický hráč, a už se smiřuji s tím, že svoje peníze nikdy neuvidím. Stále nechápu, jak jsem mu mohla takhle naletět! Smlouvu o půjčce s  ním žádnou nemám, byla připravená, ale on se urazil, že mu nevěřím a já blbá mu na to skočila!


Aneta, 29 let:

„Nejdřív jsem chodila s holkama z práce na bingo, tam jsem začala hrát i automaty. Za rok jsem tomu úplně propadla. Díky vysokému platu si nabrala obrovské půjčky. Pak už to nešlo splácet a vše se dozvěděl manžel. Psychiatr mi řekl, že se musím jít léčit do Bohnic, že sám  to bez léčby dokáže zvládnout maximálně jeden člověk z tisíce. Začala jsem pravidelně chodit na setkání Anonymních gamblerů a už nehraju deset měsíců.“