Informace o Life Atelier z.s.

Nezisková společnost Life Atelier z.s. poskytuje pomoc patologickým hráčům a jejich blízkým od roku 2015. Naše internetové stránky navštíví každý měsíc několik set návštěvníků a několik desítek z nich nás kontaktuje emailem nebo telefonem.

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Neshromažďujeme o klientech žádné osobní údaje. Pokud nějaké údaje získáváme, slouží výhradně pro potřeby statistiky a jsou anonymizovány.  Statistické údaje slouží pro přehled činnosti společnosti a pro vědecké účely.
Neposkytujeme informace o našich klientech třetím osobám.

Odbornost služeb je zajišťována adiktology, psychoterapeuty a psychology. Ti se řídí Doporučenými postupy psychiatrické péče vydanými Psychiatrickou společností ČLS JEP.

Na provoz Life Atelier z.s. můžete finančně přispět. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají  a také těm kteří pro nás pracují bez nároku na odměnu.

Markéta 31 let:

Nedovedete si představit tu hrůzu, když jsem šla s pětistovkou na nákup pro rodinu a skončila v herně, stávalo se mi to často. Dva roky jsem si na sebe nic nekoupila. Zkoušela jsem všechno možný, ale nic nepomáhalo. Zastavila to až zpronevěra v práci, strašnej průšvih, podmínečnej vyhazov, ostuda doma a u rodičů. Nějak  s tím bojuju, léčit se jít nemůžu, mám  doma dvě děti.


Hugo, 49 let:

abstinuje rok po ambulantní léčbě, pravidelně dochází na doléčovací programy: „Nejvíc si vychutnávám ty klidný rána, kdy vstanu odpočatý a nemusím řešit žádné průšvihy. Ale na doby kdy jsem se nad ránem doplazil domů z herny a potom se smradlavý a zpocený  pokoušel  usnou a na chvíli uniknout alespoň ve spánku od těch depresí, na to jsem nezapomněl.“