Informace o Life Atelier z.s.

Nezisková společnost Life Atelier z.s. poskytuje pomoc patologickým hráčům a jejich blízkým od roku 2015. Naše internetové stránky navštíví každý měsíc několik set návštěvníků a několik desítek z nich nás kontaktuje emailem nebo telefonem.

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Neshromažďujeme o klientech žádné osobní údaje. Pokud nějaké údaje získáváme, slouží výhradně pro potřeby statistiky a jsou anonymizovány.  Statistické údaje slouží pro přehled činnosti společnosti a pro vědecké účely.
Neposkytujeme informace o našich klientech třetím osobám.

Odbornost služeb je zajišťována adiktology, psychoterapeuty a psychology. Ti se řídí Doporučenými postupy psychiatrické péče vydanými Psychiatrickou společností ČLS JEP.

Na provoz Life Atelier z.s. můžete finančně přispět. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají  a také těm kteří pro nás pracují bez nároku na odměnu.

Karel, 33 let

Šéf odjel na dovolenou a dal mi peníze, ať vyplatím zaměstnance. Ještě ten večer jsem všechno prohrál. Ráno mě napadlo prodat v auto v Áčkách, večer jsem zase všechno prohrál. Napadlo mě někde peníze ukrást, ale neměl jsem odvahu. Šéf mě vyrazil a nahlásil na policii, nevím co budu dělat.


Danča

Já začala hrát s přítelem, chodili jsme  s partou po diskošce do kasína a do heren. Mě se to začalio  líbit, pak už jsem tam chodila sama, ale hrozně se styděla. Prohrávala jsem čím dál víc, nabrala si půjčky, nakonec to prasklo a přítel mě tím začal brutálně vydírat, když jsem něco nechtěla udělat, řekl: „Tak, a teď pojedeme k vašim a já jim řeknu, co jsi zač!“ Nakonec jsem se z toho dostala,  řekla to našim, absolvovala léčbu a rozloučila se s přítelem. Byl to hajzl, který mě jen využíval.