Patologické hráčství je významným problémem veřejného zdraví.
Od roku 1980 je gambling, patologické hráčství,  zařazeno do klasifikace nemocí dle Americké psychiatrické asociace.

Je to progresivní a chronické onemocnění, které vyřazuje pacienta z normálního života, charakterizované jako porucha sebeovládání s devastujícím dopadem na rodiny. U patologických hráčů je extrémně vysoká míra pokusů o sebevraždu a dokonaných sebevražd, ročně nejméně 300 tragických případů!
O sebevraždách čtěte ZDE.

Diagnostika patologického hráčství (gamblerství)

Podle mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 se jedná o diagnózu  F 63.0 ze skupiny nutkavých a impulzivních poruch, Patologické hráčství (gamblerství).

Symptomy patologického hráčství:

Opakované epizody hráčství, které dominují v životě jedince na úkor sociálních, rodinných a materiálních hodnot   a vedou k zadlužení.
Osoby s touto poruchou riskují své zaměstnání, zadlužují se, lžou, porušují zákony (zpronevěry, padělání, podvody, krádeže) aby získali peníze a byli schopné splácet dluhy.
Popisují intenzivní puzení ke hře, jsou zcela zaujati myšlenkami na hraní nebo okolnostmi, které tuto činnost doprovázejí.
Hrají bez ohledu na prohrané částky peněz.
Stále jsou zaujatí iluzí  o výhrách, které vyřeší jejich problémy.
Čím více ztrácejí, tím více hazardně hrají.
Patologický hráč cítí neodolatelné napětí ve chvíli, kdy má možnost hrát.

Vzorec hraní hazardních her může být epizodický, nebo v pravidelných intervalech. U většiny pacientů dochází k progresivnímu nárůstu frekvence hazardního hraní, zvyšování vsazených částek a ke zvyšování zaujetí pro hazardní hru a obstaráváním peněz pro hazardní hru, zvláště když jsou vystaveni stresu, únavě nebo depresím.

Jak diagnostikovat patologické hráčství (nutkavé hráčství)? Diagnostický a statistický manuál Americké psychiatrické asociace APA zjišťuje  patologické hráčství (gambling, nutkavé hráčství, Spielsucht) podle následujících kritérií:

DSM-5 Diagnostic Criteria: Gambling Disorder
Zdroj: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition

A: Přetrvávající a opakující se problematické hazardní chování vedoucí ke klinicky významnému poškození nebo utrpení, jedinec vykazuje čtyři a více znaků v posledních dvanácti měsících:

  • Potřebuje hazardovat se stále rostoucím množstvím peněz (zvyšuje sázky), aby dosáhl požadovaného vzrušení.
  • Je neklidný nebo podrážděný při pokusu omezit nebo zastavit hazardní hraní.
  • Učinil opakované neúspěšné snahy kontrolovat, omezit nebo zastavit hazardní hraní.
  • Je často zaujat hazardní hrou (má trvalé myšlenky o prožívání minulých zkušeností s hazardní hrou, plánuje další hru a sní o výhrách, vymýšlí další způsoby jak získat peníze na hazardní hru).
  • Často hraje když má nepříjemné pocity (bezmoc, pocit viny, úzkosti, depresi).
  • Po ztrátě peněz v hazardní hře se často vrací další den, aby vyhrál co ztratil (dohánění ztrát, (“chasing” one’s losses).
  • Lže aby utajil rozsah hazardního hráčství.
  • Má ohrožen, nebo ztratil významný vztah, práci, možnost vzdělávání nebo pracovní příležitost kvůli hazardu.
  • Spoléhá na ostatní, aby finančními prostředky zmírnili jeho zoufalou finanční situaci.

B: Hazardní chování nelze lépe vysvětlit manickou epizodou.